Oilmaster

 

Motocykly Jawa 350, typy 638, 639 a 640 lze snadno dovybavit systémem odděleného mazání, tzv. systém Oilmaster. 

Systém Oilmaster má hned řadu výhod:

Odrážka

dávkuje motorový olej dle otáček a zatížení (orientačně v poměru cca 1:30 až 1:100), olej je tedy lépe využit a je možné snadno zajistit jak dostatečné mazání (při zvýšeném zatížení) či úspory oleje (při hospodárné jízdě),

Odrážka

při tankování paliva není nutné míchat olej s benzínem,

Odrážka

objem oleje v zásobní nádržce vystačí na několik tankování, ovšem při každém tankování je vhodné zkontrolovat zbývající zásobu oleje,

Odrážka

menší "zašpinění" zadní části motocyklu od kapiček nespáleného oleje vylétávajícího z výfuků.

Oproti tomu má jen několik nevýhod:

Odrážka

nepatrně vyšší riziko závady mazání (oproti klasickému), způsobené např. zavzdušněním systému (po pádu motocyklu), sesmeknutím hadičky či nesprávným seřízením,

Odrážka

závada mazání není nikterak indikována a proto je jejím důsledkem zadření motoru,

Odrážka

teoreticky nepatrně nižší výkon motoru (výkon nutný k pohonu čerpadla), v praxi však nepostřehnutelný.

Klíčovou úlohu v systému Oilmaster hraje olejové čerpadlo japonské výroby zn. Mikuni, které se skrývá v modifikovaném levém víku motoru. Samotné čerpadlo je velice spolehlivé. 

    Motocykl se systémem Oilmaster

Díly, potřebné k dodatečné montáži systému Oilmaster:

Odrážka levé víko motoru Oilmaster, víčko prostoru čerpadla (plastové) a šrouby M5x14 s podložkami 5,1,
Odrážka unašeč (mezikus mezi levý čep klikového hřídele a čerpadlo),
Odrážka matice řetězového kola primárního převodu (je tvarově odlišná),
Odrážka hrdlo sání s ventilem,
Odrážka čerpadlo Mikuni s přísluš., těsněními, šroubky M5x16 a podložkami 5,1
Odrážka olejová nádrž kompl. s hadicemi, spojkami, průchodkami (je doporučeníhodné zakoupit nádrž s hladinovým spínačem, v tom případě je třeba dovybavit přístrojovou desku kontrolní svítilnou)
Odrážka úplný bowden plynu (skládající se z bowdenu plynu, bowdenu karburátoru, bowdenu čerpadla a kompl. rozvojky plynu Oilmaster)

Poznámka: V levém čepu klikového hřídele je nutné mít drážku pro unašeč čerpadla, až na tuto odlišnost je klikový hřídel totožný.

Fotodokumentace

Na následujících obrázcích jsou znázorněny jednotlivé části systému Oimaster po provedené montáži na motocykl. Pro motocykly Jawa 350/638 a 350/639 lze buď použít olejovou nádrž z modelu 350/640, umístěnou pod sedlem (v tom případě je nutné část sedla vyříznout), nebo nádrž z modelu 350/639 Californian, kde se nachází na místě levé podsedlové schránky.

    Levé víko, čerpadlo a těsnění    Levý čep kliky s drážkou    Unašeč v čepu

    Unašeč (vlastní výroby)        Čerpadlo MIKUNI   

    Olejová nádrž    Úprava sedla 639 při montáži olejové nádržepod sedlo           

 

Finanční náklady na pořízení kompletního systému Oilmaster:

cca 3500 Kč (při použití plastové nádržky pod sedlo)